Skróty klawiszowe systemu Windows

0
Skróty klawiszowe systemu Windows
Skróty klawiszowe systemu Windows

Ostatnio chciałem użyć skrótu klawiszowego a tu ZONK! Zapomniałem wstyd się przyznać. Ale jak się nie używa czegoś długo to się zapomina. Mówiąc żartem: no bo przecież nie urodziłem się z klawiaturą  pod pachą J Postanowiłem zatem dla własnego bezpieczeństwa jak i dla wielu czytelników którzy tu zaglądają zrobić małą ściągawkę. Zapewne przyda się mi ale i Wam.

Poniżej znajduje się lista skrótów klawiszowych systemu Windows, które są dostępne na każdej klawiaturze:

 • Minimalizuj wszystkie okna: klawisz WINDOWS + M
 • Wyświetl menu Start: klawisz WINDOWS lub CONTROL + ESCAPE
 • Uruchom Eksplorator Windows: klawisz WINDOWS + E
 • Okno Znajdź: Okno Wyniki wyszukiwania: klawisz WINDOWS + F
 • Okno Uruchom: klawisz WINDOWS + R
 • Okno Właściwości systemu: klawisz WINDOWS + BREAK
 • Okno Wyniki wyszukiwania Komputery: klawisz WINDOWS + CONTROL + F
 • Menu kontekstowe: klawisz Aplikacji lub SHIFT + F10
 • Przełącz pomiędzy aplikacjami: ALT + TAB
 • Menu systemowe aplikacji: ALT + Spacja
 • Menu kontrolne dokumentu: ALT + Minus
 • Kopiuj do schowka: CONTROL + C
 • Wytnij do schowka: CONTROL + X
 • Wklej ze schowka: CONTROL + V

Skróty klawiszowe windows – edycja

We wszystkich standardowych okienkach Edycji, jak również w większości edytorów tekstu możesz korzystać z następujących skrótów klawiszowych

Klawisze ruchu

 • Następny znak: Prawa strzałka
 • Poprzedni znak: Lewa strzałka
 • Następne słowo: CONTROL + Prawa strzałka
 • Poprzednie słowo: CONTROL + Lewa strzałka
 • Następny wiersz: Strzałka w dół
 • Poprzedni wiersz: Strzałka w górę
 • Następna strona na ekranie: PAGE DOWN
 • Poprzednia strona na ekranie: PAGE UP
 • Początek wiersza: HOME
 • Koniec wiersza: END
 • Początek pliku: CONTROL + HOME
 • Koniec pliku: CONTROL + END

Klawisze zaznaczania

 • Zaznacz następny znak: SHIFT + Prawa strzałka
 • Zaznacz poprzedni znak: SHIFT + Lewa strzałka
 • Zaznacz następne słowo: SHIFT + CONTROL + Prawa strzałka
 • Zaznacz poprzednie słowo: SHIFT + CONTROL + Lewa strzałka
 • Zaznacz do końca wiersza: SHIFT + END
 • Zaznacz do początku wiersza: SHIFT + HOME
 • Zaznacz do tej samej pozycji pionowej w następnym wierszu: SHIFT + Strzałka w dół
 • Zaznacz do tej samej pozycji pionowej w poprzednim wierszu: SHIFT + Strzałka w górę
 • Zaznacz do końca akapitu: SHIFT + CONTROL + Strzałka w dół
 • Zaznacz do początku akapitu: SHIFT + CONTROL + Strzałka w górę
 • Zaznacz do końca pliku: SHIFT + CONTROL + END
 • Zaznacz do początku pliku: SHIFT + CONTROL + HOME
 • Zaznacz wszystko: CONTROL + A

Klawisze usuwania

 • Usuń następny znak: DELETE
 • Usuń poprzedni znak: BACKSPACE
 • Usuń zaznaczony tekst: DELETE
 • Cofnij edycję: CONTROL + Z

Skróty klawiszowe windows w menu i w oknach dialogowych

 • Aktywuj/dezaktywuj pasek Menu główne: ALT
 • Menu jeden poziom wyżej: ESCAPE
 • Poruszanie się pomiędzy elementami Menu: Lewa i prawa strzałka
 • Poruszanie się w Menu podręcznym: Strzałki w górę i w dół
 • Uruchomienie elementu Menu: ENTER
 • Następny element w oknie dialogowym: TAB
 • Poprzedni element w oknie dialogowym: SHIFT + TAB
 • Następny element na liście: Strzałka w dół
 • Poprzedni element na liście: Strzałka w górę
 • Włącz/wyłącz zaznaczenie w okienku: Spacja
 • Włącz przycisk: Spacja
 • Wybierz przycisk radio: klawisze ze strzałkami
 • Poruszanie się pomiędzy arkuszami z różnymi właściwościami: CONTROL + TAB

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here